Privacy Policy

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

1. WIE ZIJN WE

De ITgirl
Chantal Schinkels
Middenstraat 6
9471GC Zuidlaren
chantal@chantalschinkels.nl
Kvk: 83263802

2. PERSOONSGEGEVENS

Deze persoonsgegevens verwerken we:
1. Handelsnaam (bedrijven)
2. Voor- en achternaam
3. Vestigingsadres (bedrijven)
4. Kvk nummer (bedrijven)
5. Telefoonnummer
6. Social media accountnamen
7. Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer
8. E-mailadres
9. IP-adres
10. Overige gegevens die je ons zelf verstrekt

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jou zelf verkregen omdat je een reactie hebt achtergelaten op onze website of ons contactformulier hebt ingevuld of je op een andere manier zelf deze gegevens aan ons hebt verstrekt of verkregen via openbare registers zoals de Kamer van Koophandel of social media.

3. DOELEINDEN

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens. We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven

Contact

Je kunt met ons contact opnemen via ons contactformulier of door een e-mail te sturen. We hebben dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die we op die wijze van jou hebben verkregen te verwerken. De inhoud van de e-mail of het bericht via het contactformulier, je naam en e-mailadres verwerken we het met doel om op je bericht te kunnen reageren. We bewaren deze communicatie maximaal twee jaar. Heb je contact via social media dan gebruiken we deze informatie om je een reactie terug te sturen. We bewaren je reacties en berichten 5 jaar om na te kunnen gaan waar we contact over hebben gehad. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten om je beter te kunnen helpen.

Reactie op de websiteWe hebben een gerechtvaardigd belang om jouw gegevens te verwerken, met het doel jouw reactie op onze website te kunnen tonen. We bewaren deze gegevens zolang de website www.deitgirl.nl en www.chantalschinkels.nl bestaat, ook als deze van eigenaar of naam wijzigt.

Nieuwsbrief

We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwsbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven

Offertes

Het is mogelijk om een offerte aan te vragen voor de diensten van De IT girl. Hiervoor verwerken we je bedrijfs- en persoonsgegevens om je zou een goed aanbod te kunnen doen. Vanwege de wettelijke administratieplicht bewaren we deze gegevens en offertes 8 jaar.

Overeenkomst

Gaan we een overeenkomst aan met elkaar? Dan hebben we je gegevens nodig voor het opstellen en het uitvoeren van de overeenkomst. We bewaren deze gegevens gedurende de overeenkomst en tot 8 jaar na het einde van de overeenkomst.

Facturatie

Om een correcte factuur op te stellen verwerken we in ieder geval je naam, e-mailadres en andere gegevens die nodig zijn om een factuur te kunnen opstellen en te versturen. Deze gegevens bewaren vanwege belastingtechnische redenen en de wettelijke administratieplicht 8 jaar.

Gerechtvaardigd belang

We hebben een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken voor een aantal van bovengenoemde doeleinden. We hebben daarbij een afweging gemaakt tussen jouw privacybelang en onze belangen. Om onze diensten goed uit te voeren en daarnaast de wettelijke verplichtingen te vervullen alsmede onze bewijspositie en rechtspositie te bewaken verwerken we de persoonsgegevens op deze grondslag. Uiteraard verwerken we niet meer gegevens dan nodig is.

4. DOORGIFTE

Ontvangers van persoonsgegevens
We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

1. Hosting van onze website
2. WordPress
3. Boekhouder
4. Mailservers
5. Administratiesysteem
6. Telefoondiensten
7. Nieuwsbrief Dienst

Doorgifte derde landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Als ze niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld.

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

5. JOUW RECHTEN

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via chantal@chantalschinkels.nl

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

7. COOKIES

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Instagram
Twitter
Linkedin

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden: [https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/] vinden. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

8. WIJZIGINGEN

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.