Meer vrouwen in tech is geen business case

Laatst was ik in gesprek met de directeur van een IT-bedrijf. Hij vroeg me hoe ze meer vrouwen enthousiast konden krijgen om bij het bedrijf te gaan werken. Toen ik vroeg waarom ze meer vrouwen wilden verwelkomen in het bedrijf was het antwoord: ze kregen maar moeilijk de vacatures gevuld

Voor deze directeur waren de onvervulde vacatures helaas de belangrijkste reden om zich meer te richten op vrouwen. Helaas, want een meer divers team zorgt ook voor andere perspectieven. Je bent beter in staat om te innoveren en het zorgt voor meer winst. Uit wereldwijd onderzoek onder 22.000 bedrijven bleek dat bedrijven die uit minstens 30% vrouwen bestonden hun winst met maar liefst 15% zagen stijgen ten opzichte van die dat niet hadden. Het zijn redenen om werkgevers te overtuigen nu echt iets aan het gebrek van vrouwen in de IT te gaan doen. Maar zou de enige reden niet gewoon goed werkgeverschap moeten zijn?

Alle goede bedoelingen ten spijt, het gebrek aan vrouwen in de IT wordt steeds vaker omgezet in een business case. Er moet namelijk geïnvesteerd worden en daarvoor moeten directies wel eerst weten wat het oplevert. Er worden targets bepaald hoeveel vrouwen er minimaal binnen een X-periode aangenomen moeten worden, maar over retentie wordt vaak niet gesproken. Een groot aantal vrouwen verlaat de sector dan ook weer. Ondertussen verwachten we van deze vrouwen wel dat ze zorgen voor meer innovatie, winst en een betere uitstraling van het bedrijf. Werk je als vrouw in de IT dan moet je aan een hoop verwachtingen voldoen.

Terwijl de redenen dat vrouwen het bedrijf of zelfs de sector verlaten vooral liggen in de huidige cultuur in de IT. Het gaat onder andere mis in het sollicitatieproces waar een HR-medewerker door biases een vrouwelijke kandidaat afschrijft, in het ontbreken van gelijkwaardige beloningen, vrouwen geen promotie krijgen vanwege bijvoorbeeld een zwangerschap of een gebrek aan erkenning. Veel IT-bedrijven hebben koelkasten vol speciaalbier, kan er in de pauze met de nieuwste videogames worden gespeeld en staat er minimaal een tafelvoetbaltafel, maar vraag je ze een organisatiecultuur op te zetten waar iedereen zich thuis voelt, dan ontstaat er een error.

Zolang we het gebrek aan vrouwen in tech blijven zien als een business case verandert er weinig en verlaten vrouwen het bedrijf of de sector dus ook snel weer. Er zou juist gekeken moeten worden naar hoe ‘goed werkgeverschap’ er uit ziet. Want wie is er nu tegen gelijke kansen voor alle medewerkers?